dalğalandırmaq

dalğalandırmaq
f.
1. Dalğalı hala salmaq, dalğa kimi tərpətmək, ləpələndirmək. Suyu dalğalandırmaq. Dənizi dalğalandırmaq. – Vıyıldayan şiddətli külək pambıq kollarını dalğalandırırdı. . . M. Hüs.. // Yelləndirmək, tərpətmək. Külək bayraqları dalğalandırır.
2. məc. Həyəcana gətirmək, hərəkətə gətirmək. İnqilab kütlələri dalğalandırdığı bir gündə, çay yenə də sükutunu pozmayır. . M. S. O.. Qoca əxinin sinəsi isə sanki bir bulaqdı; o daima qaynayır, o daima şirin xəyalını dalğalandırır. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dalğalandırma — «Dalğalandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalğalatmaq — bax dalğalandırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləpələndirmək — f. Dalğalandırmaq. Suyu ləpələndirmək. – Biri atar, suyu səpələndirər; Biri qaçar, çayı ləpələndirər. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yelləndirmək — f. 1. Tərpətmək, əsdirmək, o yan bu yana hərəkət etdirmək, yırğalandırmaq, dalğalandırmaq. Yel ağacları yelləndirir. – Külək vurduqca Tellinin qıyğacı örtdüyü çadrasını yelləndirirdi. S. H.. 2. məc. dan. Bir işə təhrik etmək; qızışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”